Naše preteky s vynikajúcim hodnotením zo strany UCI

Naše preteky s vynikajúcim hodnotením zo strany UCI

Kvalita pretekov Okolo Slovenska z roka na rok rastie. Svedčí o tom vysoká spokojnosť zo strany participujúcich tímov počas a bezprostredne po pretekoch, aj hodnotenie zo strany Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI), ktoré organizátori dostali na úvod nového roka. Pretekom Okolo Slovenska udelila UCI najvyšší stupeň známky vo všetkých hodnotených parametroch.

 

„Áčkové výsledky“ organizátori získali v každej hodnotenej položke. Tými sú celková organizácia, bezpečnosť, TV produkcia, ubytovanie pre tímy a divácka kulisa. Všetky oblasti boli hodnotené len pozitívne, najvyššou známkou, bez akejkoľvek námietky.


Najlepšia známka je vyjadrená zelenou farbou. Akékoľvek pochybenia prenesú hodnotitelia do zhoršenej vizitky v podobe oranžovej farby. No už druhý rok po sebe svieti v medzinárodnom rebríčku pri našich pretekoch vo všetkých parametroch len zelená farba. „Celkovo to bola dobrá akcia, ktorú organizovali zanietení ľudia, pričom nič nebolo ponechané na náhodu. Verejnosť si vzala preteky k srdcu a užila si krásu cyklistických pretekov. Organizátori sa o všetko postarali a všetky malé problémy boli okamžite riešené. Fantastická spätná väzba od všetkých tímov, neboli žiadne problémy. Vynikajúce a bezpečné cestné preteky s dodržanými Covid protokolmi. Prvá trieda,“ uvádza v záverečnom zhrnutí pretekov Okolo Slovenska hodnotiaca správa UCI.

 

„Samozrejme, je to viac ako potešujúce. Organizačný tím sa každý rok snaží preteky šperkovať v rôznych oblastiach. Aj po organizačnej stránke, aj po mediálnej, aj z hľadiska atraktivity pre fanúšikov. Tento rok sme vďaka podpore zo strany vlády Slovenskej republiky mohli našu krásnu krajinu ukázať i prostredníctvom obrazoviek Eurosportu. Každý rok sa snažíme zvyšovať latku kvality, čo oceňujú mnohí, ktorí sa pretekov zúčastňujú pravidelne,“ neskrýval radosť  z hodnotenia Peter Privara, generálny riaditeľ pretekov. „V hodnotiacej správe sa dočítame len slová chvály a uznania. Nie je to jednoduché, dodržať predpísané protokoly, uspokojiť požiadavky na bezpečnosť, vyjsť v ústrety tak veľkým hviezdam, aké sme tu v posledných ročníkoch mali a zároveň priblížiť preteky čo najviac ľuďom. Dá sa to vďaka tímu ľudí, ktorí na tom pracujú celý rok, vďaka podpore partnerov našich pretekov - generálneho partnera Prvej slovenskej stávkovej spoločnosti Niké, hlavných partnerov zn. Škoda a spoločnosti Janom, partnerských miest a krajov a ďalších sponzorov. Týmto im z úprimného srdca chcem ešte raz poďakovať za prostriedky venované pretekom Okolo Slovenska. A samozrejme, dôležitú úlohu zohrávala i výborná spolupráca s Policajným zborom SR, s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom dopravy a organizáciou Slovakia travel. Už teraz aktívne pracujeme na novom ročníku, a urobíme znova maximum pre výborný priebeh podujatia,“ dodal Privara.

 

 

 

Partneri