Hodnoty

Hodnoty

Organizovaním Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska vzniká každoročne neopakovateľná atmosféra a rozsiahly zdroj športových zážitkov pre divákov a cyklistických nadšencov v prevažnej časti regiónov Slovenska. Popri tom sa dá prostredníctvom propagácie a osvety odovzdať širokej verejnosti odkaz, komunikujúci zásadné myšlienky viažúce sa k cyklistike, ktoré pozitívne formujú jednotlivcov.

 

  • cyklistika ako dostupný a ekologický šport zhodnocujúci zdravie a životný štýl
  • aktivizovanie mládeže a odpútanie pozornosti od nezdravých trendov
  • trávenie voľného času spojeného s poznávaním krás Slovenska
  • hodnoty fair play a tímovosti
  • národné povedomie mladej generácie cez šport a významné športové podujatie
  • predstavenie pozitív športu cez ušlachtilé životné ciele a vzory


Zároveň organizáciou významných medzinárodných pretekov vzniká priestor pre pozitívne komunikovanie Slovenska v zahraničí.